Thông báo tặng sách

[Chương trình đã dừng lại từ lúc 10h00 ngày 14.09.2017 do hết sách.]
Announcement12.09.2017
thong bao tang sach

Trong những năm qua, Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF) đã hợp tác với Nhà xuất bản Tri Thức cho ra mắt nhiều cuốn sách thuộc lĩnh vực kinh tế-chính trị có hàm lượng tri thức cao, nhằm thúc đẩy tư duy khai sáng, xây dựng nhà nước pháp quyền và phát triển nền kinh tế thị trường.

Hiện chúng tôi còn giữ một số lượng đáng kể ấn phẩm của 7 cuốn sách trong danh mục bên dưới thông báo này. Chúng tôi rất muốn gửi tặng cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên hoặc độc giả quan tâm.

Xin các bạn lưu ý:

  • Các bạn ghi rõ tên những cuốn sách các bạn muốn nhận trong "thư đăng ký nhận sách tặng"
  • Mỗi người chỉ được đăng ký không quá 01 cuốn cho mỗi đầu sách
  • Các bạn ở Hà Nội xin vui lòng qua văn phòng của chúng tôi tại Tầng 4, 28 Tô Ngọc Vân để nhận sách
  • Các bạn ở ngoài Hà Nội xin để lại địa chỉ và điện thoại để chúng tôi chuyển sách qua bưu điện. Phí vận chuyển do bên nhận sách trả.
  • Chúng tôi ưu tiên gửi sách cho các bạn đăng ký sớm
  • Do số lượng sách có hạn, chúng tôi không đảm bảo sẽ đáp ứng được trọn vẹn số sách các bạn đăng ký

Thư đăng ký nhận sách tặng xin gửi qua e-mail: vietnam@fnst.org

Trân trọng,
FNF Việt Nam

DANH MỤC SÁCH TẶNG
(click vào tên sách để xem nội dung tóm tắt)

STT

Tên sách

Tác giả

Thông tin xuất bản

Lĩnh vực

1

Gullible du ký: Trường ca Odyssey về Thị trường tự do

Ken
Schooland

NXB Tri Thức, 2014, 392 tr., 80.000 VND

tư tưởng kinh tế

2

Các nhà vô địch ẩn danh của thế kỷ XXI

Hermann Simon

NXB Tri Thức, 2015, 396 tr., 80.000 VND

kinh tế doanh nghiệp

3

Một phân tích kinh tế về chủ nghĩa can thiệp

Ludwig von Mises

NXB Tri Thức, 244 tr., 60.000 VND

tư tưởng kinh tế-chính trị

4

Chủ nghĩa cá nhân và trật tự kinh tế

Friedrich Hayek

NXB Tri Thức, 2015, 115.000 VND

tư tưởng kinh tế-chính trị

5

Tự do kinh tế và chính thể đại diện

Friedrich Hayek

NXB Tri Thức, 2015, 140 tr., 35.000 VND

tư tưởng kinh tế-chính trị

6

Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển

CIEM, VCCI, VIE, VEPR,
Đinh Tuấn Minh
& Phạm Thế Anh

NXB Tri Thức, 2016, 396 tr., 130.000 VND

nghiên cứu kinh tế

7

Ludwig von Mises - Lược khảo

Eamonn Butler

NXB Tri Thức, 2014, 45.000 VND

tiểu sử tác giả