Seminar: “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XIX”

Mục đích của seminar là tìm hiểu về chính sách đối ngoại mới của Trung Quốc cũng như tác động đối Việt Nam. Chương trình do Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách phối hợp với FNF tổ chức.
Announcement02.03.2018VEPR
china seminar

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra cuối tháng 10/2017 trong bối cảnh tình hình Trung Quốc đang có những thay đổi và diễn biến phức tạp. Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XVIII, Trung Quốc đang và sẽ phải đối mặt với hàng loạt những thách thức to lớn. Bên cạnh đó, Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp và khó lường. Tất cả những nhân tố khách quan kể trên đều là những thành tố không thể không tính đến trong quá trình giới lãnh đạo mới ở Trung Quốc hoạch định các chiến lược đối ngoại trong nhiệm kỳ tới nhằm mục tiêu nâng cao sức mạnh và vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Nhằm tìm hiểu về chính sách đối ngoại mới của Trung Quốc cũng như tác động đối Việt Nam – Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), VCES phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann Việt Nam tổ chức Seminar số 22 với chủ đề: “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XIX”.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự chương trình.

  • Thời gian: 09h00 – 12h00 ngày 06/03/2018 (thứ Ba)
  • Địa điểm: Hội trường Sunwah, tầng 1 Trung tâm văn hoá ULIS – Jonathan KS Choi, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Diễn giả: PGS.TS. Trần Thọ Quang – Phó viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xem thông tin chương trình tại link bên dưới: