Hoạt động

Cách đây gần 30 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đổi mới hệ thống quản trị xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế được cải thiện nhanh chóng và mức sống của người dân được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, bất chấp những thay đổi ấn tượng về kinh tế-xã hội, hệ thống chính trị Việt Nam về cơ bản vẫn là hệ thống chính trị một đảng với những hạn chế về tự do tư tưởng, tự do báo chí cũng như những khiếm khuyết về nhà nước pháp quyền.

Hoạt động của Viện Friedrich Naumann vì Tự do ở Việt Nam dựa trên một bản Thỏa thuận Khung được ký kết giữa FNF và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO). Những lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi gồm:

Phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam

Tiêu điểm hoạt động của FNF trong lĩnh vực này là thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học... trong những dự án khác nhau, để xác định các vấn đề của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp mang tính thị trường nhằm khắc phục các vấn đề này.

Dưới đây là một số ví dụ:

  • Từ năm 2014-2016, chúng tôi hợp tác với 4 đối tác lớn là Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Viện Kinh tế Việt Nam (VIE) để thực hiện một nghiên cứu lớn về "Phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam". Mục đích của nghiên cứu là khảo sát hiện trạng của nền kinh tế Việt Nam trong tương quan so sánh với các nền kinh tế thị trường phát triển, qua đó đề xuất các giải pháp chính sách để Việt Nam đạt được nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh. Kết quả của nghiên cứu này đã được xuất bản trong hai cuốn sách "Phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam" (2015) và "Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển" (2016). Cuốn sách thứ ba ("Thị trường hóa các dịch vụ công") sẽ được xuất bản trong năm 2017.
  • Phối hợp với Trường Đại học Kinh tế (UEB) tổ chức chuỗi hội thảo quốc tế về Cộng đồng kinh tế ASEAN.
  • Cộng tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong việc thu thập dữ liệu thực hiện các dự án về Chỉ số Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhằm thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
  • Hỗ trợ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện chuỗi sự kiện cũng như các nghiên cứu về các Hiệp định Thương mại tự do và tác động của chúng tới Việt Nam.
  • Hỗ trợ Bộ Ngoại giao Việt Nam thực hiện các dự án và các chuyến viếng thăm và trao đổi về các chủ đề hội nhập kinh tế quốc tế.

Báo chí và Giáo dục cộng đồng

FNF hỗ trợ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức các khóa học hè hàng năm dành cho các nhà báo và sinh viên về chủ đề "Các nền tảng của nền kinh tế thị trường", nhằm cung cấp những cách hiểu đúng đắn về nền kinh tế thị trường trong khuôn khổ nhà nước pháp quyền.

Trong lĩnh vực giáo dục cộng đồng, FNF hỗ trợ Quỹ Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM, trực thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam) thực hiện các dự án tập huấn nhằm nâng cao năng lực tổ chức trong hoạt động ngoại giao nhân dân và điều phối hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Thúc đẩy tư tưởng Tự do

FNF phối hợp với Nhà xuất bản Tri Thức thực hiện việc dịch và xuất bản những tác phẩm về kinh tế-chính trị thuộc trường phái tự do (liberal). Nhiều tác phẩm kinh điển, như những tác phẩm của Friedrich Hayek hoặc Ludwig von Mises, đã được xuất bản. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ủng hộ việc xuất bản những cuốn sách về các chủ đề chính trị-kinh tế đương đại, như những tác phẩm của Hermann Simon và Ken Schoolland.

Ngoài ra, hàng năm FNF còn hỗ trợ các đối tác Việt Nam gửi cán bộ tới tham gia các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo quốc tế do FNF và các đối tác Đức và quốc tế thực hiện.