Đối tác

fa

Hoạt động của Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF) ở Việt Nam dựa trên một thỏa thuận khung được ký kết giữa FNF và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO).  Các đối tác chính của chúng tôi gồm:

  • Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM) trực thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, có chức năng điều phối hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế ở Việt Nam. FNF hợp tác với PACCOM trong các dự án hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ phát triển. Chúng tôi cũng hỗ trợ PACCOM và (VUFO) nâng cao năng lực thông qua các dự án hoàn thiện quy chế làm việc nội bộ.
  • Vin Nghiên cu Qun lý Kinh tế Trung ương (CIEM) là Viện cấp Quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cải cách kinh tế và tư vấn cho Chính phủ Việt Nam. Giữa FNF và CIEM có thỏa thuận hợp tác trong các dự án nghiên cứu và đề xuất những giải pháp liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cải cách đầu tư công và cải cách doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.
  • Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia, tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. FNF hợp tác cùng VCCI để triển khai các dự án nghiên cứu, khảo sát và tư vấn cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư tại các tỉnh của Việt Nam.
  • Viện Nghiên cu Kinh tế và Chính sách (VEPR) có tư cách pháp nhân độc lập, thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. VERP sở hữu một đội ngũ nghiên cứu rất tiềm năng, gồm nhiều nghiên cứu viên trẻ được đào tạo sau đại học về kinh tế học tại các nước phát triển. FNF hỗ trợ VEPR thực hiện các khóa học hè hàng năm về kinh tế học dành cho phóng viên (summer school), tổ chức các hội thảo về tự do kinh tế, xây dựng một tủ sách về kinh tế học, và xuất bản bộ newsletter về kinh tế và chính sách bằng tiếng Anh. 
  • Ban Hợp tác Kinh tế Đa phương (DMEC), Bộ Ngoại giao Việt Nam
    FNF phốp hợp với DMEC thực hiện các chuyến thăm viếng, trao đổi chuyên gia, tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa tập huấn về các chủ đề: hội nhập quốc tế, chuyển đổi cơ cấu và mô hình phát triển kinh tế, phát triển bền vững. Ngoài ra, FNF còn hỗ trợ DMEC thực hiện các nghiên cứu ngắn hạn nhằm đề xuất các khuyến nghị chính sách về hội nhập kinh tế.

Ngoài ra, FNF còn hợp tác với các đối tác khác như Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGVN (UEB/VNU), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Tổ chức Thống nhất và Tín thác Bảo vệ Người tiêu dùng (CUTS), Hội Hữu nghị Việt Nam – Đức (VDFG), Nhóm Kinh tế thị trường tự do (F-Group), Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ gia đình và Phát triển cộng đồng (CFSCD), Viện Hợp tác Kinh tế Phát triển (ICED) và Nhà xuất bản Tri Thức (KPH).

  • Previous
  • Page 1 / 2
  • Next