Đào tạo I Học bổng

Dao tao va Hoc bong
Các học viên tham gia một khóa tập huấn tại Học viện Đào tạo Lãnh đạo (IAF), Gummersbach, CHLB ĐứcViện Friedrich Naumann vì Tự do

Hàng năm, Viện Friedrich Naumann vì Tự do tổ chức nhiều khóa đào tạo và tập huấn dành cho cán bộ của các đối tác Việt Nam cũng như các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi cũng có những chương trình học bổng ngắn hạn, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Hồ sơ của ứng viên gửi đến đều phải sử dụng tiếng Anh.

Xin tham khảo thông tin chi tiết tại trang tiếng Anh của chúng tôi: