Công bố Báo cáo Kinh tế thường niên 2018

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB – VNU) cùng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp với Viện Friedrich Naumann (FNF) tổ chức Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2018.
News08.05.2018
Mark Stanitzki
Ông Mark Stanitzki, Giám đốc FNF, phát biểu khai mạc hội nghị.

Sáng nay (8/5/2018), tại Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB – VNU) cùng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã phối hợp với Viện Friedrich Naumann (FNF) tổ chức Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2018: "Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất".

Hội thảo đã thu hút hơn 200 khách tham dự, gồm đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam và đông đảo đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình.

Ông Mark Stanitzki, Giám đốc Quốc gia của FNF, đã tham dự và có bài phát biểu chào mừng.

Thông tin chi tiết về hội thảo, xin xem tại trang web của VEPR: