Các thành viên

Văn phòng Dự án FNF Việt Nam
Andreas Stoffers

GS.TS. Andreas Stoffers

Giám đốc Quốc Gia

Tel.: +84 (0) 24 3719 2400 - Ext. 106

Pham Hung Tien

TS. Phạm Hùng Tiến

Phó Giám đốc và Quản lý Dự Án

Tel.: +84 (0) 24 37 19 24 00 - Ext. 103

Vu Quynh Duong

Vũ Quỳnh Dương

Cán bộ Dự án và Truyền thông

Tel.: +84 (0) 24 37 19 24 00 - Ext. 102

Tran Thu Ha

Trần Thu Hà

Cán bộ Kiểm toán khu vực Đông và Đông Nam Á

Tel.: +84 (0) 24 37 19 24 00 - Ext. 105

Nguyen Ha My

Nguyễn Hà My

Cán bộ điều phối tài chính

Tel.: +84 (0) 24 37 19 24 00 - Ext. 102

Bui Ha Linb

Bùi Hà Linh

Cán bộ Dự án

Tel.: +84 (0) 24 37 19 24 00