FNF Việt Nam

Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF) hoạt động ở Đức và khoảng 70 nước khác. Về cơ cấu tổ chức, Viện Trung tâm ở Đức quản lý bảy viện khu vực, và các viện khu vực lại quản lý khoảng 40 văn phòng dự án ở khắp năm châu. Khoảng 250 cán bộ của FNF làm việc trong các dự án với các đối tác sở tại để thúc đẩy các ý tưởng về chính trị khai phóng.

Tất cả hoạt động của chúng tôi đều được xây dựng trên giá trị căn bản về tự do. Chúng tôi mong muốn thực hiện các dự án để giúp mọi người trên thế giới được sống trong tự do, nhân phẩm, hòa bình và thịnh vượng. Cùng với các đối tác của mình - trong đó có các đảng chính trị theo khuynh hướng tự do, các mạng lưới khu vực, các viện chính sách, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ - chúng tôi hỗ trợ việc xây dựng các thiết chế dân chủ trên nền tảng nhà nước pháp quyền, và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

FNF chính thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam ngày 18 tháng 9 năm 2012. Bên cạnh việc giúp các đối tác Việt Nam nâng cao năng lực tổ chức, chúng tôi còn hỗ trợ các nghiên cứu chính sách, tổ chức hội thảo và các khóa đào tạo, tài trợ việc dịch và xuất bản sách.

Related Articles

Address

Viện Friedrich Naumann vì Tự do
Văn phòng Dự án Việt Nam
Tầng 4, 28 Tô Ngọc Vân
Quận Tây Hồ - Hà Nội
Vietnam
Phone: 
+84 (0) 24 3719 2400
Fax: 
+84 (0) 24 3719 2402